INFORMACJA PRASOWA

GRUPA EDUKACYJNA S.A. – OD SZKOŁY ABC DO SZKOŁY TIK

PREZENTACJA GRUPY EDUKACYJNEJ I SPÓŁEK ZALEŻNYCH

Grupa Edukacyjna S.A. to jedno z wiodących na polskim rynku wydawnictw edukacyjnych.

Spółka została założona w 1989 roku jako rodzinna Oficyna Wydawnicza MAC. Obecnie Grupa Edukacyjna jest właścicielem brandu MAC Edukacja i oferuje kompleksowe wsparcie dla szkół, uczniów, nauczycieli i rodziców. Spółka działa wyłącznie w oparciu o polski kapitał. Główna siedziba Grupy mieści się w Kielcach.

Grupa Edukacyjna S.A. wraz ze spółkami zależnymi:

  • Wydawnictwo JUKA-91 Sp. z o.o.,
  • Wydawnictwo Poltext Sp. z o.o.,
  • GE – Konsultanci Oświatowi Sp. z o.o.,
tworzy prężnie działającą Grupę Kapitałową.

Grupa Kapitałowa Grupy Edukacyjnej obejmuje następujące marki:

  • MAC Edukacja (wydawnictwo specjalizujące się w podręcznikach szkolnych, w tym e-podręcznikach, metodyce dla nauczycieli, oprogramowaniu do diagnozy potrzeb edukacyjnych ucznia);
  • JUKA (wydawnictwo specjalizujące się w podręcznikach szkolnych, w tym e-podręcznikach, metodyce dla nauczycieli, grach edukacyjnych dla dzieci od 3 roku życia);
  • POLTEXT (wydawnictwo specjalizujące się w podręcznikach akademickich i specjalistycznych podręcznikach biznesowych z zakresu księgowości, prawa oraz języków obcych);
  • ELEO (oferuje wyposażenie dla szkół i przedszkoli, placów zabaw, nowoczesne pomoce i środki dydaktyczne);

KONCEPCJA EDUKACYJNA GRUPY

Wydawnictwo to przede wszystkim zespół ludzi, których łączy pasja i wieloletnia praktyka, a także odpowiedzialność wobec grona pedagogicznego, uczniów i rodziców. Dlatego oferowane przez nas produkty są efektem pracy doświadczonych metodyków, nauczycieli, ekspertów, rodziców, a także uczniów. Podstawowym celem ich tworzenia jest wsparcie procesu nauczania i wychowania młodego człowieka.

Jesteśmy liderem na rynku podręczników do edukacji wczesnoszkolnej – tj. klas I-III szkoły podstawowej - oraz przedszkola. Jest to jednak tylko część naszej oferty. Całość obejmuje publikacje adresowane do uczniów i nauczycieli na wszystkich poziomach edukacji (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum) oraz publikacje akademickie. Rocznie ukazuje się około 700 naszych tytułów.

Z odwagą wkroczyliśmy w nowoczesną edukację – oferujemy zaawansowane systemy on-line do zarządzania placówkami oświatowymi:
– Dzień Smyka – www.dziensmyka.pl – dla przedszkoli, zintegrowany z czytnikiem do kontroli frekwencji obecności
– Nasze Oceny – www.naszeoceny.pl – dla szkół, zintegrowany z dziennikiem elektronicznym i platformą e-learningową wirtualnelekcje.pl

Ten wielokierunkowy, holistyczny i otwarty na potrzeby rynku model wspierania polskiej edukacji stanowi spójną koncepcję edukacyjną Spółki.

Wydawnictwo stawia sobie za cel nie tylko odpowiadać na potrzeby i zachodzące w edukacji zmiany, ale przede wszystkim wyprzedzać je i kreować. Dlatego Spółka podejmuje wiele innowacyjnych działań. Jesteśmy prekursorem zmian na rynku wydawnictw edukacyjnych w Polsce. Jednym z przykładów naszej pracy jest projekt mający na celu dbałość o postawę i zdrowie uczniów.

W „walce” o lżejsze tornistry najmłodszych Wydawnictwo MAC Edukacja jako pierwsze na rynku podzieliło podręczniki do klas I – III na kilka części. Dzięki takiemu rozwiązaniu udało się nam znacznie obniżyć wagę dziecięcych tornistrów i plecaków. W nasze ślady chętnie podążyli inni Wydawcy. Mając na uwadze, że wykształcenie młodego człowieka to ciężka praca wszystkich, w tym oczywiście rodziców, jako pierwsi przygotowaliśmy specjalne podręczniki do ćwiczeń (tzw. domowniczki) umożliwiające pracę rodzica z dzieckiem w domu.

Grupa Edukacyjna S.A. kreuje nowe trendy w polskiej edukacji – to nie tylko hasło,
ale jeden z podstawowych elementów polityki rozwojowej naszej firmy.

Indywidualne podejście do ucznia, nauczanie dostosowane do jego potrzeb i uzdolnień, to założenia realizowanego w latach 2008 – 2011 przez Grupę Edukacyjną S.A. projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013). Przedsięwzięcie, wprowadzające elastyczny model edukacji oparty na teorii Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera, objęło w ciągu trzech lat ponad 142 tysiące uczniów z 2.732 szkół w całej Polsce.

Dzięki tej inicjatywie innowacyjne metody nauczania poznało łącznie ponad 12 tysięcy nauczycieli. Nasz wkład w jakość edukacji w Polsce docenił profesor Howard Gardner, który na zaproszenie Grupy Edukacyjnej S.A. po raz pierwszy gościł i prowadził wykłady w naszym kraju (Cykl konferencji – w Kielcach, Poznaniu i Warszawie).

Grupa Edukacyjna S.A. i jej spółki zależne wielokrotnie były nagradzane za swoje osiągnięcia. W roku 2010 Spółka otrzymała w konkursie Ministra Rozwoju Regionalnego „Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego” główną nagrodę za projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, otrzymując jednocześnie tytuł „Najlepszej inwestycji w człowieka 2010”. W tym samym roku GE S.A., za program do edukacji wczesnoszkolnej pn. „Nasze przedszkole”, autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej, wyróżniona została nagrodą im. Filipa Kallimacha przyznawaną przez redakcję "Magazynu Literackiego Książki". Produkty różnych spółek Grupy cyklicznie otrzymują na Targach Edukacja w Kielcach certyfikaty „Produkt Klasy Marzeń” (w 2012 r. „Dzień Smyka” – interaktywna platforma do zarządzania przedszkolem, w 2011 r. ciężarówka SETRIS – zestaw dużych, kolorowych, piankowych kształtek geometrycznych pokrytych łatwo zmywalnym, bezpiecznym materiałem do zabaw konstrukcyjnych).

Grupa Edukacyjna S.A. jako jedyny komercyjny wydawca jest partnerem rządowego projektu "e-podręczniki" rozwijanego w ramach programu Cyfrowa Szkoła. Nasze wydawnictwo przygotowuje nowoczesne, interaktywne materiały do edukacji wczesnoszkolnej.

Jednak największą nagrodą dla Grupy Edukacyjnej jest przede wszystkim zaufanie jakim darzą nas klienci i kontrahenci. W naszej codziennej pracy kierujemy się zasadami etyki biznesu i odpowiedzialności wobec wszystkich osób i podmiotów, z którymi współpracujemy. Swoją działalność opieramy o transparentną politykę informacyjną.
MAC Edukacja

Obecnie, po 25 latach działalności, MAC Edukacja znajduje się w czołówce wydawnictw edukacyjnych w Polsce. Sukces, który osiągnęliśmy, renoma naszych publikacji wśród nauczycieli i środowisk związanych z edukacją, wpływają na nas mobilizująco i motywują do ciągłego rozwoju.

W codziennej pracy dokładamy wielu starań, aby oferta wydawnicza MAC Edukacja spełniała oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Bardzo ważna jest dla nas efektywna nauka, satysfakcja oraz zadowolenie z pracy z naszymi podręcznikami, dlatego do ich współtworzenia zapraszamy doświadczonych metodyków, nauczycieli, ekspertów, rodziców, a także uczniów. W swoich działaniach i podejmowanych inicjatywach zawsze jesteśmy blisko szkoły, nauczyciela i ucznia. Wspieramy ich w trudnym procesie nauczania i wychowania, dzielimy się doświadczeniami, doradzamy.

WIELE LAT DOŚWIADCZEŃ, WIELE ODKRYTYCH TALENTÓW

Wieloletnie doświadczenie wydawcy edukacyjnego to nie tylko wiedza naszych autorów, nauczycieli praktyków, współpracowników - fachowców w dziedzinie edukacji, ale też wiele kreatywnych pomysłów i nowatorskich rozwiązań, po które sięgamy przygotowując podręczniki oraz kompleksowe materiały dla nauczyciela. Kojarzymy się z nowatorskimi rozwiązaniami, nową jakością w polskiej edukacji, pokazujemy inne spojrzenie na proces nauczania, uczenia się. Nie zapominamy, że w centrum tego procesu jest uczeń i to na nim docelowo koncentrujemy swoje działania. Jesteśmy świadomi odpowiedzialności, jaka na nas spoczywa.

WIĘCEJ NIŻ KROPLA W OCEANIE WIEDZY

Wciąż doskonalimy swoje produkty i pytamy osoby zaangażowane w proces edukacji o ich oczekiwania. Te trudne i różnorodne działania podejmujemy po to, aby wspólnie tworzyć jak najlepsze publikacje na miarę współczesnej szkoły. Swój sukces w dużej mierze zawdzięczamy młodemu, kreatywnemu i dobrze wykształconemu zespołowi oraz przemyślanej strategii działania. Wszystkim, którzy już skorzystali i nadal wybierają ofertę wydawniczą MAC Edukacja dziękujemy za zaufanie, którym nas obdarzyli.

JUKA

Wydawnictwo JUKA specjalizuje się w publikacji podręczników, kart pracy, przewodników metodycznych, programów nauczania oraz pomocy dydaktycznych dla edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Jest liderem w zakresie multimediów w obu tych segmentach, oferując nowoczesne multibooki, interaktywne: gry, plansze edukacyjne oraz tablice mnemotechniczne, występujące również w zestawach z tablicami interaktywnymi WIT.

Oferta wydawnicza JUKI obejmuje także podręczniki do gimnazjum w zakresie nauczania języka rosyjskiego, historii, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych. Są one również dostosowane do wymagań współczesnej szkoły i zawierają wiele dodatkowych narzędzi multimedialnych, które wzbogacają warsztat nauczyciela i pomagają uczniom w przyswajaniu wiedzy.

Wydawnictwo wykorzystując swoje ponad 20-letnie doświadczenie realizuje w sposób KREATYWNY INTERAKTYWNIE wyzwania, przed którymi staje edukacja XXI wieku.

ELEO

Z pasją i zaangażowaniem starannie dobieramy pomoce dydaktyczne i wyposażenie placówek oświatowych firmowane marką Eleo. Wiemy, że inspirujące otoczenie wspomaga proces edukacyjny i budzi ciekawość świata u najmłodszych uczniów. Dlatego nauka poprzez zabawę jest efektowna i równocześnie efektywna. To dzięki środkom dydaktycznym zabawa odpowiada zainteresowaniom najmłodszych uczniów i równocześnie rozwija ich umiejętności. Wiemy to i dlatego warto wspólnie z nami odkrywać potencjał ukryty w dzieciach. Jesteśmy przekonani, że każde dziecko jest zdolne, a mądre zabawki edukacyjne pomagają te zdolności odkryć.

Dlatego nasza oferta firmowana marką Eleo to najnowocześniejsze pomoce dostępne na polskim rynku, odpowiadające na najnowsze trendy w edukacji i na specjalne potrzeby oświaty indywidualizującej nauczanie.

Dobierając je wykorzystaliśmy wiedzę i sugestie nauczycieli – praktyków, a także doświadczenia z programów „Radosna Szkoła” i „Indywidualizacja nauczania”, w których bierzemy udział. W swojej codziennej pracy dbamy także o to, aby polskie przedszkola i szkoły były dobrze wyposażone. W naszej ofercie znajdziecie Państwo również funkcjonalne meble, elementy wyposażenia wnętrz oraz urządzenia do budowy placów zabaw.

Eleo wchodzi w skład Grupy Edukacyjnej S.A., jednego z największych wydawców podręczników szkolnych w Polsce (MAC Edukacja, Juka). Bazując na wieloletnim doświadczeniu w pracy z nauczycielami i dziećmi postanowiliśmy wzbogacić naszą ofertę o pomoce dydaktyczne. Jesteśmy dumni z tego, że jako jedyni na polskim rynku edukacyjnym możemy już dziś zaproponować przedszkolom i szkołom kompleksową ofertę: podręczniki, publikacje metodyczne i okołopodręcznikowe, środki dydaktyczne, wyposażenie wnętrz oraz urządzenia do budowy placów zabaw.